Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності, далі – Політика, діє відносно обробки персональних даних які може отримати інтернет-магазин “Climate-service” від фізичних осіб (суб’єктів персональних даних) на підставі Конституції України і Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 м №2297-VI (далі – Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р (EU General Data Protection Regulation, далі – GDPR) і іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, спільно іменоване далі – Законодавство.

Справжня Політика конфіденційності розроблена, щоб розповісти Вам:

 • що таке персональні дані;
 • які Ваші персональні дані ми збираємо;
 • як і чому ми використовуємо їх;
 • кому ми передаємо Ваші персональні дані;
 • як ми захищаємо конфіденційність Ваших персональних даних;
 • як з нами зв’язатися і до кого звернутися, якщо у Вас виникнуть питання щодо обробки Ваших персональних даних.

Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR, в тому числі, але не виключно:

 • Ви дали згоду на обробку Ваших персональних даних;
 • обробка необхідна в цілях надання Вам послуг;
 • така обробка вимагається законодавством країн, в якому Ви перебуваєте.

Ми дійсно серйозно ставимося до безпеки персональних даних наших клієнтів, потенційних клієнтів та інших осіб, які звернулися до нас, тому прагнемо захищати конфіденційність Ваших персональних даних. Адміністрація зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для запобігання зловживання Вашими персональними даними, які стають нам відомі. Ми будемо обробляти Ваші персональні дані в суворій відповідності до вимог застосовного Законодавства і виключно за наявності законних підстав на таку обробку.

Ви не зобов’язані надавати нам персональні дані, але без певної інформації про Вас ми не зможемо надати Вам деякі наші послуги. У разі, якщо ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних та визначаємо цілі, для яких ці персональні дані використовуються, Адміністрація є “контролером персональних даних” для цілей GDPR і іншого застосовного європейського законодавства про захист даних, а також “власником персональних даних” в розумінні Закону.

 1. Терміни та визначення

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (Користувач);

Особливі категорії персональних даних – це так звані “чутливі” персональні дані, які можуть завдати шкоди суб’єкту даних на роботі, в навчальному закладі, в середовищі проживання, або можуть призвести до його дискримінації в суспільстві. Наприклад, це персональні дані, які містять інформацію про расове походження, політичних або релігійних поглядах, про членство в профспілках, про стан здоров’я, сексуального життя, біометричні або генетичні дані. У термінології українського законодавства – це такі персональні дані, обробка яких несе особливий ризик для суб’єктів персональних даних;

Суб’єкт персональних даних – ця фізична особа, до якої відносяться персональні дані і яке за цими персональними даними можна ідентифікувати, або яка вже ідентифікована;

Адміністрація сайту – (Адміністрація, а також далі за текстом ми, нами, нас, нам), інтернет-магазин Climate – service;

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання і поширення (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Поширення персональних даних – дії з передачі відомостей про фізичну особу з відома суб’єкта персональних даних;

Використання персональних даних – будь-які дії Адміністрації з обробки цих даних, дії з їх захисту, а також дії за поданням часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам стосунків, пов’язаних з персональними даними, здійснювані з відома суб’єктів персональних даних або відповідно до законодавства України;

Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу;

Користувач – суб’єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до справжньої Політики у власних інтересах для підвищення своєї кваліфікації або навичок як фінансового фахівця, що зареєструвалося в онлайн-сервісі https://climate-service.kh.ua, за допомогою мережі Інтернет;

Онлайн-сервіс – сервіс, який належить Адміністрації і розташований за адресою, https://climate-service.kh.ua, призначений для підвищення кваліфікації і професійних навичок фінансових фахівців;

Особистий кабінет – розділ онлайн-сервісу, доступ до якого Користувача здійснюється після його реєстрації в онлайн-сервісі https://climate-service.kh.ua, і введення унікального логіна і пароля. Особистий кабінет містить персональні дані Користувача і призначений для перегляду і управління доступними функціональними можливостями онлайн-сервісу;

Реєстрація – дії Користувача із заповнення і відправки реєстраційної форми, розміщеної в онлайн-сервісі, які, у разі відсутності у Адміністрації заперечень по реєстрації, мають слідством надання доступу в Особистий кабінет;

Авторизація – введення Користувачем свого логіна і пароля для входу у свій Особистий кабінет в онлайн-сервісі;

Політика – справжня Політика конфіденційності, розташована за адресою https://climate-service.kh.ua;

Контролер персональних даних – ця фізична або юридична особа, яка визначає цілі і засоби для обробки персональних даних і несе головну відповідальність за їх обробку. Контролер персональних даних є “власником персональних даних” в термінології українського законодавства. У рамках справжньої Політики Контролером персональних даних є інтернет-магазин Climate – service;

Процесор персональних даних – ця фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролер обробляє персональні дані для контролера. Процесор персональних даних є “розпорядником персональних даних” в термінології українського законодавства;

 1. Загальні стани

2.1. Політика застосовується відносно усіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані Нами в процесі використання Вами онлайн-сервісу. Справжня Політика поширюється на персональні дані, отримані як до, так і після введення в дію справжньої Політики.

2.2. Мета Політики полягає в доведенні до Вас, необхідної інформації, що дозволяє оцінити, які персональні дані і з якими цілями обробляються нами, методи їх обробки і забезпечення безпеки.

2.3. При використанні онлайн-сервісу, Ви, повідомивши Адміністрації свої персональні дані, у тому числі за допомогою третіх осіб, визнаєте свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до справжньої Політики.

2.4. У разі незгоди з умовами справжньої Політики, Ви зобов’язані припинити використати онлайн-сервіс.

2.5. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб’єктом персональних даних. У разі відгуку суб’єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, Адміністрація має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних за наявності підстав, вказаних в Законодавстві.

2.6. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем, не має можливості оцінювати його дієздатність. Проте Адміністрація виходить з того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає достовірні і достатні персональні дані і докладає усіх необхідних зусиль до підтримки таких даних в актуальному стані, і не порушує права третіх осіб.

2.7. Погоджуючись з умовами справжньої Політики, Ви підтверджуєте, що у момент збору персональних даних Ви повідомлені про осіб, яким передаються персональні дані, зміст і цілі збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, які передані нам на обробку, передані з відома власників персональних даних і у рамках Законодавства.

2.8. Адміністрація, отримавши персональні дані від Користувача, не переймає на себе зобов’язання по інформуванню суб’єктів (їх представників), персональні дані яких йому передані, про початок обробки персональних даних, оскільки обов’язок здійснити відповідне інформування, при укладенні договору з суб’єктом персональних даних і/або при отриманні згоди на таку передачу, несе Користувач, який передав персональний дані.

2.9. Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону. Обробка персональних даних осіб, що знаходяться на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі – “GDPR”). Також законодавство інших країн, може встановлювати додаткові вимоги.

2.10. Справжня Політика діє відносно усієї інформації, яку Адміністрація може отримати про Користувача при використанні їм онлайн-сервісу, а також в ході виконання Адміністрацією будь-яких угод і договорів з Користувачем.

2.11. Справжня Політика є внутрішнім документом Адміністрації.

2.12. Контролер персональних даних звільняється від відповідальності за наслідки, що настали у зв’язку з обробкою їм персональних даних, у випадку якщо він не несе відповідальності за подію, що спричинила настання таких наслідків. Ви також погоджуєтеся з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ і передавати Ваші персональні дані третім особам без яких-небудь додаткових повідомлень, виключно, якщо при цьому не міняється мета їх обробки і тільки у випадках, передбачених цією Політикою конфіденційності і/або законодавством України. Ніхто у віці до 18 років не повинен надавати нам персональну інформацію через Онлайн-сервіс. Ми не збираємо цілеспрямовано персональну інформацію осіб молодше 18 років. Батьки і опікуни повинні постійно контролювати пов’язану з цим діяльність своїх дітей.

 1. Склад персональних даних

3.1. Адміністрація для здійснення своєї діяльності і для виконання своїх зобов’язань обробляє персональні дані Користувача, надані їм при реєстрації на сайті https://climate-service.kh.ua які зберігаються в особистому кабінеті.

3.2. До персональних даних Користувача відносяться: прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти, номер мобільного/стаціонарного телефону, країна проживання, місце роботи, посада, дата народження. Ми просимо Вас повідомляти тільки ті персональні дані, які потрібні для надання вибраної Вами послуги, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. У теж час, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх з необхідним рівнем захисту.

3.3. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу персональних даних, які повинні обов’язково надаватися при використанні онлайн-сервісу. Якщо певна інформація не відмічена Адміністрацією як обов’язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на власний розсуд.

3.4. Дані, які автоматично передаються Адміністрації при використанні онлайн-сервісу Користувачем за допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення : IP- адреса, інформація про браузер і вид операційної системи пристрою, технічні характеристики устаткування і програмного забезпечення, дата і час доступу до онлайн-сервісу.

 1. Підстави і мета обробки персональних даних

4.1. Підставами для обробки персональних даних є:

1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних Адміністрацією;

2) укладення і виконання договору, однією із сторін якої є суб’єкт персональних даних або який ув’язнений на користь суб’єкта персональних, або для здійснення заходів, передуючих укладенню договору на вимогу суб’єкта персональних;

3) необхідність виконання Адміністрацією вимог передбачених Законодавством.

4.2. Метою обробки персональних даних є:

⦁ здійснення покладених на Адміністрацію функцій відповідно до законодавства України і GDPR; ⦁ збору, зберігання і обробки персональних даних отриманих в онлайн-сервісі у рамках Закону та GDPR;

⦁ для відправлення Користувачеві комерційних (маркетингових) повідомлень, що містять додаткову інформацію про послуги, актуальні акції і спеціальні пропозиції, що стосуються послуг, що надаються Адміністрацією за допомогою онлайн-сервісу.

⦁ ідентифікація суб’єкта персональних даних при використанні онлайн-сервісу;

⦁ зв’язок з суб’єктом персональних даних у разі потреби, у тому числі, напрям пропозицій, інформаційних матеріалів, повідомлень, інформації і запитів, реклами, а також обробка запитів суб’єкта персональних даних;

⦁ поліпшення якості онлайн-сервісу, зручності його використання, розробка нових функціональних можливостей і поліпшення якості обслуговування;

⦁ підвищення професійних навичок і кваліфікації Користувача;

⦁ проведення статистичних і інших досліджень на основі знеособлених даних;

⦁ виконання Адміністрацією договірних і інших зобов’язань перед Користувачем по угодах, ув’язнених між Адміністрацією і Користувачем або третіми особами в інтересах Користувача.

 1. Основні принципи обробки персональних даних

5.1. Обробка персональних даних Адміністрацією здійснюється на основі принципів:

5.1.1. Законності цілей і способів обробки персональних даних;

5.1.2. Сумлінності Адміністрації, як власника персональних даних, досягається шляхом виконання вимог законодавства України відносно обробки персональних даних;

5.1.3. Досягнення конкретних, заздалегідь визначених цілей обробки персональних даних;

5.1.4. Відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;

5.1.5. Відповідності переліку і об’єму оброблюваних персональних даних, а також способів обробки персональних даних заявленим цілям обробки;

5.1.6. Достовірність персональних даних, їх достатності для цілей обробки, неприпустимості обробки персональних даних, надмірних по відношенню до цілей обробки персональних даних;

5.1.7. Забезпечення при обробці персональних даних точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних.

5.1.8. Неприпустимість об’єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з цілями несумісними між собою;

5.1.9. Зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб’єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки.

5.1.10. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення по досягненню цілей обробки або у разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачене законодавством України та GDPR.

5.1.11. Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, потрібно буде зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов’язань перед Вами або контролюючими органами.

5.1.12. Ми можемо з часом мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використати цю інформацію із статистичною або іншою метою без подальшого повідомлення Вас, оскільки така інформація перестає бути персональними даними.

5.2. Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією в статистичних або інших дослідницьких цілях за умови обов’язкового знеособлення персональних даних.

5.3. Адміністрація не здійснює обробку персональних даних, що стосуються расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях і професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних і генетичних даних.

5.4. Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням умов, визначених законодавством України та GDPR.

 1. Терміни обробки персональних даних

6.1. Терміни обробки персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки, але не довше чим це визначено Законодавством.

6.2. Персональні дані, термін обробки (зберігання) яких збіг, мають бути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачене Законом. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб’єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений Законом. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення після досягнення цілей обробки або у разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачене Законом. Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, потрібно буде зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов’язань перед Вами або контролюючими органами (відповідно до Регламенту ЄС 261/2004).

6.3. Ми можемо з часом мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використати цю інформацію без подальшого інформування Вас.

 1. Коло осіб, допущених до обробки персональних даних з боку Адміністрації

7.1. Для досягнення цілей справжньої Політики до обробки персональних даних допущені тільки ті співробітники Адміністрації, на яких покладений такий обов’язок відповідно до їх службових (трудовими) обов’язків. Доступ інших співробітників може бути наданий виключно в передбачених Законом випадках. Адміністрація гарантує від своїх співробітників дотримання конфіденційності і забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці.

7.2. Адміністрація має право передати персональні дані третім особам в наступних випадках : – суб’єкт персональних даних письмово виразив свою згоду на такі дії; – передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством у рамках встановленої законодавством процедури. При цьому доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо вказана особа відмовляється узяти на себе зобов’язання по забезпеченню виконання вимог Закону або не може їх забезпечити.

7.3. Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі з відома суб’єкта персональних даних, якщо інше не передбачене законодавством України, на підставі ув’язненого з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності та нерозголошенні персональних даних.

7.4. Представники органів державної влади (у тому числі, контролюючих, наглядових, правоохоронних і інших органів), дістають доступ до персональних даних, що обробляються Адміністрацією, в об’ємі і порядку, визначеному Законодавством.

 1. Реалізація захисту персональних даних

8.1. Діяльність Адміністрації по обробці персональних даних в інформаційних системах нерозривно пов’язана із захистом Адміністрацією конфіденційності отриманої інформації, якщо це не суперечить чинному законодавству.

8.2. Система захисту персональних даних включає організаційні і (чи) технічні заходи, визначені з урахуванням актуальних загроз безпеки персональних даних і інформаційних технологій, використовуваних в інформаційних системах. Адміністрація здійснює оновлення цих заходів з появою нових технологій у разі потреби.

8.3. Обмін персональними даними при їх обробці в інформаційних системах здійснюється по каналах зв’язку, захищених технічними засоби захисту інформації.

8.4. При обробці персональних даних в інформаційних системах Адміністрацією забезпечуються:

⦁ проведення заходів, спрямованих на відвертання несанкціонованого доступу до персональних даних і (чи) передача їх особам, що не мають права доступу до такої інформації;

⦁ своєчасне виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних;

⦁ недопущення дії на технічні засоби автоматизованої обробки персональних даних, в результаті якої може бути порушено їх функціонування;

⦁ можливість негайного відновлення персональних даних, модифікованих і знищених внаслідок несанкціонованого доступу до них;

⦁ постійний контроль рівня захищеності персональних даних.

8.5. Відносно персональній інформації зберігається конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія онлайн-сервісу або налаштування використовуваного Користувачем програмного забезпечення передбачають відкритий обмін інформацією з іншими Користувачами онлайн-сервісу або з будь-якими користувачами мережі Інтернет.

8.6. Адміністрація реалізує наступні вимоги законодавства України в області персональних даних :

⦁ вимоги конфіденційності персональних даних;

⦁ вимоги про забезпечення реалізації суб’єктом персональних даних своїх прав;

⦁ вимоги про забезпечення точності персональних даних, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних (із вжиттям (забезпеченням прийняття) заходів по видаленню або уточнення неповних або неточних даних);

⦁ вимоги до захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, спотворення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій відносно персональних даних;

⦁ інші вимоги Закону.

8.7. Відповідно до Закону Адміністрація самостійно визначає склад і перелік заходів, необхідних і достатніх для забезпечення виконання обов’язків, передбачених законодавством в області персональних даних від неавторизованого або незаконної обробки і від неумисної втрати, знищення або ушкодження. Адміністрація дотримується принципу мінімізації персональних даних. Ми обробляємо тільки ту інформацію про Вас, яка нам потрібна, або інформацію, яку Ви за своєю згодою надаєте більше за межі необхідної обробки. Окрім цього, ми настроїли усі інтерфейси Онлайн-сервісу і додатка для надання послуг так, щоб дотримувалася максимально можлива конфіденційність, налаштування якої можна відкоригувати на власний розсуд. При передачі персональних даних державним органам ми завжди використовуємо найбільш безпечні і перевірені шляхи передачі таких даних.

8.8. Cookies та інші технології відстежування.

Cookies – це невеликі текстові файли, які зберігають сайти на комп’ютері або мобільних пристроях в мить, коли Ви починаєте їх використати. Таким чином, сайт на якийсь час пам’ятатиме Ваші переваги і дії, які Ви виконали, у тому числі для того, щоб Вам не треба було повторно вводити ці дані. Наші файли cookies самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують тільки комп’ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтеся.

Cookies та інші технології відстежування в нашому онлайн-сервісі можуть використовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатації онлайн-сервісу, аналізу відвідуваності або в рекламних цілях. Cookies та інші технології відстежування ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості і ефективності наших послуг. Для отримання додаткової інформації про те, що таке cookies, як вони працюють, як ними управляти або як їх видалити, перейдіть на www.allaboutcookies.org.

Повідомляємо Вас, що Ви можете в налаштуваннях деяких інтернет-браузерів можна настроїти заборону cookies та інших технологій відстежування. При цьому Ви повинні розуміти, що якщо Ви відключите деякі файли cookies, функціональність онлайн-сервісу може бути обмежена і Ви не зможете використати усі його переваги, а також можлива некоректна робота деяких сторінок.

 1. Права суб’єкта персональних даних

9.1. Права суб’єктів персональних даних відповідно до законодавства України :

9.1.1. Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мети їх обробки, місцезнаходження розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим особам, окрім випадків, встановлених Законом.

9.1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

9.1.3. На доступ до своїх персональних даних.

9.1.4. Отримувати не пізніше чим за тридцять календарних днів з дня вступу запиту, окрім випадків передбачених Законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, і які саме.

9.1.5. Пред’являти мотивовану вимогу до Адміністрації про заперечення по обробці своїх персональних даних.

9.1.6. Пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних, якщо дані обробляються незаконно або є недостовірними.

9.1.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки і випадкової втрати, знищенні, ушкодженні у зв’язку з умисним прихованням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або що порочать честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи.

9.1.8. Поводитися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Адміністрації до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

9.1.9. Застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9.1.10. Вносити обмовки про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди.

9.1.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних.

9.1.12. Ознайомитися з механізмом автоматичної обробки персональних даних.

9.1.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

9.1.14. Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі з відома суб’єкта персональних даних, якщо інше не передбачене законодавством України, на підставі ув’язненого з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності і нерозголошенні персональних даних.

9.1.15. Представники органів державної влади (у тому числі, контролюючих, наглядових, правоохоронних і інших органів), дістають доступ до персональних даних, що обробляються в Адміністрації, в об’ємі і порядку, визначеному законодавством України.

9.2. Інші права суб’єктів персональних даних відповідно до GDPR: Окрім українського законодавства по захисту персональних даних, Адміністрація уважно відноситься до забезпечення Ваших прав, встановлених GDPR.

9.2.1. Право на інформацію. Ми готові надавати суб’єктам даних інформацію про те, які з їх персональних даних ми обробляємо. Якщо у Вас буде бажання дізнатися, які Ваші персональні дані ми обробляємо, Ви зможете зробити запит на цю інформацію у будь-який час, у тому числі, шляхом звернення до Адміністрації. Перелік даних, які ми повинні Вам надати, Ви можете знайти в статтях 13 і 14 GDPR. При цьому, при зверненні Ви повинні повідомити нам свої конкретні вимоги, щоб ми могли на законних підставах розглянути Ваш запит і дати відповідь.

Зверніть увагу, що у разі, якщо ми не зможемо засвідчити Вашу особу шляхом обміну електронними повідомленнями або під час Вашого звернення по телефону, або у разі обґрунтованих сумнівів відносно Вашої особи, ми можемо попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, у тому числі шляхом особистої явки за адресою місця знаходження Адміністрації. Тільки таким чином ми зможемо уникнути розголосу Ваших персональних даних особі, яка може видавати себе за Вас. Ми обробимо запити в найкоротші терміни, але в той же час просимо пам’ятати, що надання повної і законної відповіді відносно персональних даних – це складний процес, який може тривати до місяця.

9.2.2. Право на виправлення даних у Вас.

Якщо Ви виявити, що деякі персональні дані, які ми обробляємо про Вас, є неправильними або застарілими, будь ласка, повідомите нас про це. В цьому випадку ми можемо попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, у тому числі шляхом особистої явки за адресом місця знаходження Адміністрації. Якщо Ви хочете виправити персональні дані, Які обробляються нами, Ви можете провести коригування самостійно, виконавши вхід у свій особистий кабінет в онлайн-сервісі або зв’язавшись з Адміністрацією. В деяких випадках ми не зможемо змінити Ваші персональні дані. Зокрема, таким випадком може бути, коли Ваші персональні дані вже були використані в процесі виконання договору і/або вони містяться в податковому документі, який був оформлений в узгодженні з Податковим законодавством.

9.2.3. Відгук згоди на обробку персональних даних і право на забуття

У разі, якщо Адміністрація обробляє Ваші персональні дані на підставі згоди на обробку персональних даних (зокрема, з метою здійснення маркетингових/рекламних розсилок), подальшу обробку можна у будь-який час припинити. Досить відкликати згоду на таку обробку. Ви також можете використати своє право на забуття. У випадках, передбачених в ст.17 GDPR, Адміністрація знищить Ваші персональні дані, які обробляє, за винятком персональних даних, які ми зобов’язані будемо зберегти відповідності з вимогами законодавства. Так само і в цьому випадку, в цілях безпеки, Адміністрація може попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, у тому числі, безпосередньо за адресом місця знаходження Адміністрації.

 

 1. Місце зберігання персональних даних

Адміністрація має велику базу персональних даних. Для забезпечення їх безпеки ми використовуємо хмарні послуги.

 1. Зміна політики конфіденційності

11.1. Справжня Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувачів, у тому числі, якщо цього вимагає вживане законодавство. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення в онлайн-сервісі, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики. Тому ми просимо Вас відвідувати онлайн-сервісі https://climate-service.kh.ua, щоб переконатися в тому, що Ви маєте актуальну інформацію.